Husovo nám. 4
267 12 Loděnice u Berouna
tel./fax: 311 672 043
mobil: 602 343 686

Naše agentura

Realitní kancelář byla založena v roce 1994 Janem Havlíčkem, fyzickou osobou podnikající pod obchodním jménem Jan Havlíček – Jareal, se sídlem v Praze 2, Gorazdova 17, s kanceláří v 1. patře budovy obecního úřadu v Loděnici u Berouna, Husovo náměstí 4.

Realitní firma za 26 let činnosti úspěšně zrealizovala prodej více než 2100 nemovitostí, převážně na Berounsku. Na osmi lokalitách zrealizovala přípravu, parcelaci a prodej celkem 194 stavebních pozemků pro rodinné domy, a to v obci Chrustenice v lokalitách „Za Pastouškou“, „Na Pecích I“, „Na Pecích II“, „Na Radosti“, „Terminál“ a „V Hlubokém“; dále v obci Hýskov „Za Brankou“ a v obci Dobříč v lokalitě „Centrum“.


Realitní kancelář Jareal Praha trvale spolupracuje se skupinou samostatně podnikajících fyzických osob, a to s komerčním právníkem, advokátem, daňovým poradcem, soudním znalcem pro oceňování nemovitostí a s geodetem.

Cílem činnosti kanceláře je, aby rozsah služeb poskytnutých při prodeji nemovitosti, měl malou, nejlépe žádnou konkurenci. Proto kancelář poskytuje opravdu o hodně víc než je běžná realitní činnost a v ceně zprostředkovaných realitní služeb je, mimo jiné:


 • vypracování kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí, smlouvy o úschově kupní ceny v advokátní kanceláři, notářské kanceláři nebo bankovní úschově,
 • bankovní odhad nemovitosti prodávajícího,
 • tržní ocenění nemovitosti,
 • podání návrhů na vklad a smlouvy na příslušný katastrální úřad,
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu související s prodejem jeho nemovitosti,
 • ukončení na finančním úřadě platby daně z nemovitosti,
 • přiznání a podání daně z nabytí nemovitých věcí,
 • zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB),
 • vyklizení prodávaných nemovitostí,
 • převod odběru elektřiny, vody a plynu z osoby prodávajícího na kupujícího,
 • doprava účastníků k převáděné nemovitosti, na úřady a k advokátu,
 • zajištění územně plánovací informace nemovitosti,
 • vypracování geometrického plánu, radonového posudku, souhlasu s dělením pozemku atd.

Pokud se Vám to nezdá pravděpodobné, zavolejte a přesvědčte se.

Jareal kancelář Loděnice

Za Agenturu Jareal Praha, v květnu 2013, Jan Havlíček.