Husovo nám. 4
267 12 Loděnice u Berouna
tel./fax: 311 672 043
mobil: 602 343 686

Naše služby

Co Vám můžeme nabídnout.


Zkušenost

Nemovitosti prodáváme od roku 1994 a za 26 let jsme úspěšně prodali přes 2100 nemovitostí.

Výsledky

Úspěšná realizace prodeje svěřených nemovitostí činí trvale přes 91%.

Kompletní servis

S prodejem nemovitostí zajišťujeme úplný právní, daňový a inženýrský servis.

Smlouvy

Náš právník Vám sepíše darovací, směnnou nebo kupní smlouvu.

Flexibilita

Na Vaši výzvu přijedeme za Vámi nejen ve všední den, ale i o víkendu.

Rozumná provize

Cena provize dle podmínek prodeje již od 2,5 % z kupní ceny nemovitosti.


Zdarma pro Vás v rámci provize

při prodeji Vaší nemovitosti zajistíme tyto činnosti:

Právní servis v ceně provize

 • s vypracováním kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistíme smlouvu
 • úschově kupní ceny v advokátní kanceláři, případně notářské kanceláři nebo bankovní úschovu,
 • v případě prodeje nemovitosti na hypoteční úvěr zajistíme kupujícímu bankovní odhad nemovitosti prodávajícího,
 • pro prodávajícího zajistíme tržní ocenění jeho nemovitosti,
 • za účastníky zajistíme podání návrhů na vklad a smlouvy na příslušný katastrální úřad.

Daňový servis v ceně provize

 • pro prodávajícího zajistíme zpracování jeho případného daňové přiznání k dani z příjmu související s prodejem jeho nemovitosti,
 • pro prodávajícího ukončíme na finančním úřadě platbu daně z nemovitosti,
 • z prodeje nemovitosti prodávajícího zajistíme pro kupujícího jeho přiznání a podání daně z nabytí nemovitostí.

Inženýrský servis a ostatní služby v ceně provize

 • pro prodávajícího zajistíme průkaz energetické náročnosti budovy (PENB),
 • pro prodávajícího zajistíme vyklizení jeho prodávaných nemovitostí,
 • pro účastníky zajistíme převod odběru elektřiny, vody a plynu z osoby prodávajícího na kupujícího,
 • pro prodávajícího i kupujícího zajistíme dopravu k převáděné nemovitosti, na úřady a k advokátu,
 • pro prodávajícího zajistíme Územně plánovací informaci k jeho nemovitosti, případně též vypracování geometrického plánu, radonového posudku, souhlasu s dělením pozemku atd.

Samostatné služby pro každé

Pokud prodáváte nebo kupujete nemovitost bez zpostředkování, my pro Vás rychle a levně zajistíme:

Výpisy z katastru nemovitostí Za pořizovací cenu
Snímky katastrálních map Za pořizovací cenu
Nabývací tituly k nemovitostem Za pořizovací cenu
Sepsání kupní, darovací či směnné smlouvy Již od 2.000,- Kč
Ocenění nemovitostí pro dědická řízení Již od 500,- Kč
Ocenění nemovitostí pro prodej nemovitostí Již od 500,- Kč
Ocenění nemovitostí pro hypoteční úvěr Již od 4.500,- Kč
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Již od 2.500,- Kč
Geometrický plán Již od 4.000,- Kč
Radonový posudek Již od 2.900,- Kč
Stavební povolení Již od 10.000,- Kč